1. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور , اولین همایش ملی شورورزی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
 2. نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط کشت پاییزه , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 3. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , بررسی تحمل به سرما در باقلا (Vicia faba L.) , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 4. مبارکه طالع زاده , احمد نظامی , مهدی پارسا , جعفر نباتی , رضا توکل افشاری , بررسی القای جوانه زنی و شکستن خواب غده های یکساله زیره سیاه (Bunium persicum) , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
 5. ارش مقصودی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی کارایی اختلاط چند علف کش باریک برگ کش با علفکش پیریدیت در کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 6. الناز مولایی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علف کش های پیریدات و ایمازتاپیر به منظور کنترل علفهای هرز نخود (Ciecer arietinum L. ) , هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 7. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , جعفر نباتی , مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
 8. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , جعفر نباتی , اهمیت به گزینی گیاهان زراعی برای تحمل به سرما , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
 9. جعفر نباتی , احمد نظامی , محمد کافی , ژاله حقیقت شیشوان , بررسی بقای ژنوتیپ‌های مختلف نخود کابلی (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل شده , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 10. نغمه مقیمی , احمد نظامی , جعفر نباتی , اثر تنش خشکی بر خوسرمایی و تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 11. علیرضا حسن فرد , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , اثر تنش یخزدگی بر نشت الکترولیتها و درصد بقاء دو توده باقلای (L.Vicia faba L.) بروجرد و نیشابور در شرایط کنترل شده بروجرد و نیشابور , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 12. نسیم غلامی رضوانی , احمد نظامی , محمد کافی , جعفر نباتی , مبارکه طالع زاده , بررسی تحمل به سرما در ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) در شرایط مزرعه , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 13. نغمه مقیمی , احمد نظامی , جعفر نباتی , ارزیابی تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های نخود در شرایط آب و هوایی مشهد , ششمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
 14. محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , پاسخ فتوسنتزی و عملکرد دو رقم گیاهچه سیب زمینی به شرایط افزایش دی اکسید کربن , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 15. جواد رضائی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , برهمکنش ژنتیک و کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب , نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
 16. بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دو ساله زعفران , سومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
 17. بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی , سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
 18. مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , مرتضی گلدانی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) تحت شرایط کنترل شده , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 19. ریحانه پردل , مسعود اصفهانی , محمد کافی , احمد نظامی , اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 20. محمدجواد احمدی لاهیجانی , مریم جانعلی زاده قزوینی , علیرضا برجسته , هدایت الله کریم زاده سورشجانی , مرتضی گلدانی , احمد نظامی , تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کنترل شده , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 21. بی بی الهه موسوی فر , مرتضی گلدانی , احمد نظامی , مقایسه ارقام مختلف گندم در پاسخ به سطوح شوری , تنش شوری در گیاهان و راهکار های توسعه کشاورزی در شرایط شور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
 22. عباس عباسیان , محمد حسن راشد محصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 23. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
 24. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , ارزیابی کارایی مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های نخود (Cicer arientinum L.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 25. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , ارزیابی روش های خاکورزی در تاریکی و روشنایی بر مدیریت علف های هرز نخود (Cicer arientinum L.) , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 26. مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , ارزیابی مقادیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های هرز عدس (Lens culinaris Medik.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 27. مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , ارزیابی روش های خاکورزی در روز و شب بر مدیریت علفهای هرز عدس (Lens culinaris medick.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 28. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 29. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , مسعود کیخا اخر , بهبود نخود(Cicer arietinum L.)با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت این ویترو , هفتمین همایش بیوتکنولوژی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
 30. مجید دشتی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حمید رضا مهرآبادی , احسان عیشی رضائی , بررسی روابط همبستگی بین شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 31. مجید حیدری , عباس عباسیان , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش در ژنوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و تحمل به یخ زدگی , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 32. امیرحسین سعیدنژاد , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , احسان عیشی رضائی , فرزین پورامیردشت میان , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر سیستم فتوسنتزی ارقام چغندر قند پاییزه , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 33. حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , احمد نظامی , امیر حسین خوشگفتار منش , تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری , دومین همایش فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 34. کوروش شجاعی نوفرست , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , جواد رضائی , سید فاضل فاضلی کاخکی , تحمل به یخ زدگی در چند گونه علف چمنی تحت شرایط کنترل شده , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 35. حمید رضا مهرآبادی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , مجید دشتی , فرزین پورامیردشت میان , ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 36. شهرام رضوان بیدختی , احمد نظامی , سارا سنجانی , بررسی اثر تنش یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیت ها در گیاه زعفران (Crocus sativus L.) تحت شرایط کنترل شده , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 37. جواد رضائی , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی , محمد بنایان اول , واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 38. احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , روش های ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها و محدودیت ها , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
 39. عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی , تاثیر مقادیر فسفر و تنش ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ های عدس , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
 40. عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی , تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
 41. یاسر علی زاده , امیرحسین سعیدنژاد , فرزین پورامیردشت میان , روح اله مرادی , احمد نظامی , بررسی تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی دو رقم عدس رباط و گچساران در شرایط شوری , یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
 42. بی بی ملیحه میرهاشمی , فاطمه حسن زاده اوّل , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی ذرت (Zea maiz L.) در شرایط کنترل شده , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 43. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , نسرین مشتاقی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 44. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 45. حسن پرسا , منصور غلامی , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود ((Cicer arietinum L. برای تحمل به سرما در تاریخ‌های کاشت پاییزه در نقاط مرتفع و سردسیر ایران , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 46. نجمه نساری , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 47. زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , رضا قربانی , کبری اروجی , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 48. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی درگیاه خاکشیر( Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 49. حسن فیضی , محمد کافی , احمد نظامی , بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 50. احمد نظامی , جعفر نباتی , علی کمندی , آمنه برزوئی , علی معصومی , معصومه صالحی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 51. احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , روح اله حسن بیگی , بررسی تحمل به یخ زدگی خاکشیر در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی، , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 52. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندر قند در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 53. زینب خراسانی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز در شرایط اب و هوایی مشهد , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 54. جواد رضائی , احمد نظامی , کوروش شجاعی نوفرست , سید فاضل فاضلی کاخکی , ارزیابی علف های چمنی به تنش یخ زدگی با استفاده از ازمون نشت الکترولیت ها , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 55. احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 56. مریم السادات یوسف ثانی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سمیه نظامی , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 57. سمیه نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , فاطمه کیخاآخر , مریم السادات یوسف ثانی , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه دارویی- زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 58. فاطمه کیخاآخر , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , مریم السادات یوسف ثانی , سمیه نظامی , اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 59. خاطره شجاعی , غلامحسین داوری نژاد , بهرام عابدی , احمد نظامی , سعیدی , شادی عطار , بررسی مقاومت به یخ زدگی جوانه های زایشی ارقام هلو با استفاده از سرما دهی مصنوعی , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 60. سمیرا صبوری راد , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی گنجعلی , علی اسکندری , تاثیر تنش خشکی و مقادیر فسفر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 61. زینت برومند رضازاده , احمد نظامی , سمیه نظامی , اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 62. فرزاد حسین پناهی قروچائی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , سید فاضل فاضلی کاخکی , ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 63. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تاثیر ابیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 64. الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , احمد نظامی , مریم جهانی کندری , بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 65. الهام عزیزی , آسیه سیاه مرگویی , احمد نظامی , مریم جهانی کندری , بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه رازیانه تحت شرایط کنترل شده در ازمایشگاه , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 66. کوروش شجاعی نوفرست , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , جواد رضائی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 67. فاطمه کیخاآخر , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , احمد نظامی , تاثیر دماهای پایین بر میزان تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum) در شرایط کشت این ویترو , اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 68. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 69. فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف , تاثیر آبیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (Lens culinaris Medik.) , اولین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 70. سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی , احمد نظامی , تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
 71. احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی , شهرام ریاحی نیا , بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
 72. کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , علی کمندی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندرقنددر شرایط کنترل شده , سی و یکمین دوره سمینار سالانه کارخانه های قند و شکر ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۱
 73. افسانه امین غفوری , احمد نظامی , اعظم لشکری تخم مرز , سوخت های زیستی , اولین همایش انرژی های پاک , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۴
 74. سرور خرم دل , احمد نظامی , مطالعه خصوصیات جوانه زنی و قوه نامیه بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ کاشت , اولین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
 75. گلوی , قهقایی , رمرودی , احمد نظامی , ارزیابی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی ویژگی های زراعی ژنوتیپ های عدس در منطقه سیستان , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 76. حسین صداقت خواهی , مهدی پارسا , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , بررسی ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در کشت انتظاری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 77. حسین صداقت خواهی , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , مهدی پارسا , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های نخود متحمل به سرما در شرایط ابیاری تکمیلی در مشهد , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 78. صیاد مومنی , احمد نظامی , حسن پرسا , فرزین پورامیردشت میان , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ دسی بر اساس دسکریپتور نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 79. فرزین پورامیردشت میان , احمد نظامی , حسن پرسا , صیاد مومنی , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی بر اساس دسکریپتور نخود , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 80. محمدرضا سلیمانی اینانلو , احمد نظامی , سیدمسعود ضیائی , قدسی , ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی ژنوتیپ های تریتیکاله تحت شرایط کنترل شده , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 81. احمد نظامی , آسیه سیاه مرگویی , الهام عزیزی , نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از تحمل به یخ زدگی در گیاه رازیانه , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 82. زینب خراسانی , نرگس خمدی , احمد نظامی , بررسی عکس العمل اکوتیپ های زیره سبز نسبت به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 83. محمدرضا سلیمانی اینانلو , احمد نظامی , سیدمسعود ضیائی , قدسی , بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در ژنوتیپ های تریتیکاله , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 84. پریسا محمودی , علیرضا کوچکی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 85. زینب اورسجی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , رضا قربانی , تاثیر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف لوبیا بر رشد علف های هرز , دومین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 86. نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , بررسی تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر تحمل به سرما و یخ زدگی نخود در شرایط کنترل شده , دومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۱۴
 87. مریم جهانی کندری , اعظم برزوئی , احمد نظامی , عزیزی , ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی , نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵
 88. سیدسعید حجت , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه , نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۰۵
 89. رباب قهرمانزاده , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , مطالعه تنوع ژنتیکی نمونه های عدس و تعیین روابط خویشاوندی انها با استفاده از ارزیابی های مورفولوژیکی , همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۲۸
 90. رباب قهرمانزاده , عبدالرضا باقری , فرهاد شکوهی فر , احمد نظامی , ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD , اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳/۰۳
 91. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حسن پرسا , ارزیابی کاشت پاییزه نخود در شرایط اب و هوایی شمال شرق ایران , اولین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۹
 92. سمانه نجیب نیا , حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم پلاسم نخود متحل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد , اولین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۹
 93. سمانه نجیب نیا , هما عزیزی , احمد نظامی , حسن پرسا , عبدالرضا باقری , ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۹
 94. سمانه نجیب نیا , حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم پلاسم نخود متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد , اولین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۹
 95. سیدسعید حجت , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس , اولین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۹
 96. حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مژگان ثابت تیموری , بررسی اثر سطوح فسفر بر مسزان کلروفیل و تجمع فسفر و عملکرد ارزن دم روباهی و ارزن خوشه ای در شرایط تنش خشکی , اولین همایش ملی گیاهان علوفه ای , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۰۵
 97. احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , عبدالرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تحمل به سرمای گیاه رازیانه(Foeniculum vulgar Mill.) در شرایط کنترل‌شده , همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۰۵
 98. سیدسعید حجت , احمد نظامی , مجیدی , بررسی اثرات تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس , دومین کنگره بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۵/۱۰
 99. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده , سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۱۰
 100. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , کشت پاییزه-زمستانه حبوبات و چالش های فراروی ان , سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲/۱۰
 101. حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , جلال رستگار , تاثیر تاریخ کاشتهای پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد واجزاء‌عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان (نیشابور) , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۵
 102. احمد نظامی , تاثير تاريخ كاشتهاي پاييزه و زمستانه بر خصوصيات مورفولوژيك- عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاري , ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۱۳
 103. حسن پرسا , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , احمد نظامی , محمد لنگری , بررسی امکان کشت پاییزه زمستانه نخود در شرایط دیم شمال خراسان , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۹
 104. سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , غلی محمودی , تجزیه علیت صفات و به گزینی با کمک شاخصهای گزینشی درنخود , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۹
 105. سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی محمودی , بهره گیری از توده های بومی و لاینهای اصلاحی پیشرفته در به نژادی عدس , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۹
 106. مرتضی گلدانی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و مورفولوژی ارقام نخود , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۹
 107. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال , دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین وتراکم بوته نخود در شرایط آبی و دیم شمال خراسان , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۹
 108. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , به گزینی نخود (Cicer arietinum L.) برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۹
 109. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد لنگری , علی اصغر محمدآبادی , مطالعه اگروتکنیکی کنترل علفهای هرز نخود در شرایط دیم شمال خراسان , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
 110. عبدالرضا باقری , سعید ملک زاده شفارودی , احمد نظامی , علی محمودی , به نژادی نخود از طریق ارزیابی توده های بومی ولاینهای خارجی , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
 111. احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل , علی اصغر محمدآبادی , بررسی امکان کاشت رازیانه در شرایط آب و هوایی مشهد , پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۶/۰۹
 112. عبدالرضا باقری , احمد نظامی , مهدی پارسا , راهبردهایی برای بهره برداری بهینه از اراضی آیش جهت افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر پایداری سیستمهای زراعی مناطق دیم کشور , روز جهانی غذا , تاریخ: ۱۳۷۶/۰۶/۱۵
 113. احمد نظامی , عبدالرضا باقری , مطالعه دفعات مختلف وجین علفهای هرز و تراکم بوته بر عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهد , چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۵/۰۶/۰۴
 114. احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل , بررسی مراحل رشدی گیاه رازیانه , دومین گردهمایی زعفران و زراعت گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۳/۰۹/۱۰
 115. احمد نظامی , بررسی روند تکاملی مسیر فتوسنتزی چهارکربنه , اولین کنگره علوم زراعی ایران , تاریخ: ۱۳۷۲/۰۶/۰۹